TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng bộ huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

17:20 | 13/04/2019 51 lượt xem