Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

17:20 | 13/04/2019 112 lượt xem