TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng bộ huyện Trạm Tấu làm theo lời Bác

20:53 | 12/09/2018 145 lượt xem