Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Lục Yên lãnh đạo thực hiện NQ “ Tam nông”.

19:41 | 26/10/2017 323 lượt xem