TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng bộ huyện Lục Yên lãnh đạo thực hiện NQ “ Tam nông”.

19:41 | 26/10/2017 304 lượt xem