Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn học tập và làm theo Bác

18:16 | 30/11/2017 317 lượt xem