TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Dân vận khéo ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên

19:46 | 06/09/2018 388 lượt xem