Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đắm say mùa hoa tam giác mạch ở Mù Cang Chải

11:56 | 20/10/2017 795 lượt xem