Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đắm say đêm hội xòe ở Mường Lò - Nghĩa Lộ

20:49 | 03/05/2019 164 lượt xem