Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ

19:15 | 06/08/2019 110 lượt xem