Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ

19:15 | 06/08/2019 95 lượt xem