Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái tập huấn về công tác tôn giáo

18:54 | 28/10/2017 274 lượt xem