TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái tập huấn về công tác tôn giáo

18:54 | 28/10/2017 203 lượt xem