Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái tập huấn về công tác tôn giáo

18:54 | 28/10/2017 232 lượt xem