Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại lễ Phật đản trong đời sống tâm linh của người Việt

19:13 | 11/05/2019 612 lượt xem