Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại lễ Phật Đản tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am, thành phố Yên Bái

19:09 | 11/05/2019 155 lượt xem