Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội thi đua quyết thắng TX Nghĩa Lộ giai đoạn 2012 - 2017

19:31 | 07/12/2017 795 lượt xem