LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đại hội thi đua quyết thắng Trung đoàn Bộ binh 192 (Sư đoàn 355)

18:48 | 27/09/2017 957 lượt xem