Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội thi đua quyết thắng Thành phố Yên Bái

17:36 | 14/10/2011 417 lượt xem