TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội thi đua quyết thắng Sư đoàn 355 giai đoạn 2013 - 2018

19:18 | 08/11/2018 206 lượt xem