LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên giai đoạn 2012 – 2017

19:32 | 16/10/2017 572 lượt xem