Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Yên Bái lần thứ III

18:09 | 12/12/2018 372 lượt xem