TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Yên Bái lần thứ III

18:09 | 12/12/2018 264 lượt xem