Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Phú, huyện Văn Yên

20:00 | 05/12/2018 172 lượt xem