TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Phú, huyện Văn Yên

20:00 | 05/12/2018 162 lượt xem