Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Trấn Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

19:48 | 24/05/2019 70 lượt xem