KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Trấn Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

19:48 | 24/05/2019 100 lượt xem