Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024

19:46 | 23/05/2019 93 lượt xem