TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ II

18:54 | 28/10/2017 297 lượt xem