Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ II

18:54 | 28/10/2017 309 lượt xem