TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Chấn, nhiệm kỳ 2018 - 2023

18:44 | 16/06/2018 543 lượt xem