Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Chấn, nhiệm kỳ 2018 - 2023

18:44 | 16/06/2018 572 lượt xem