TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trấn Yên, nhiệm kỳ 2018 - 2023

10:52 | 20/04/2018 932 lượt xem