Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lục Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

19:42 | 21/06/2018 894 lượt xem