Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

19:40 | 16/01/2019 351 lượt xem