Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện Yên Bình lần thứ VI

18:29 | 26/06/2017 470 lượt xem