HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện Yên Bình lần thứ VI

18:29 | 26/06/2017 500 lượt xem