HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ II năm 2019

19:31 | 19/06/2019 87 lượt xem