Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu lần thứ III năm 2019

19:23 | 20/06/2019 134 lượt xem