Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần thứ III năm 2019

11:20 | 01/07/2019 97 lượt xem