Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên lần thứ III năm 2019

18:48 | 17/06/2019 164 lượt xem