Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19:57 | 05/07/2019 45 lượt xem