Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

20:08 | 25/04/2019 121 lượt xem