Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cuộc sống mới ở Khu tái định cư Mú Cái Hồ xã Nậm Có - Mù Cang Chải

19:07 | 16/01/2018 530 lượt xem