Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua ký ức của các nhân chứng lịch sử

16:36 | 17/02/2019 160 lượt xem