TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Cty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

15:55 | 02/12/2018 1,580 lượt xem