Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CT Văn hóa văn nghệ tiếng Dao (CT số 3 tháng 2/2019)

09:34 | 09/02/2019 167 lượt xem