Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CT truyền hình tiếng Dao tháng 11/2016

19:53 | 29/11/2016 381 lượt xem