Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái nâng cao hiệu quả kinh doanh

20:20 | 19/02/2019 115 lượt xem