Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái đạt doanh thu trên 57 tỷ đồng

20:00 | 08/07/2019 45 lượt xem