TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công ty TNHH Hoàng Gia - Yên Bái chính thức đi vào hoạt động tại huyện Yên Bình

19:17 | 25/03/2019 794 lượt xem