Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH Hoàng Gia - Yên Bái chính thức đi vào hoạt động tại huyện Yên Bình

19:17 | 25/03/2019 1,242 lượt xem