Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn đạt doanh thu trên 18 tỷ đồng

17:43 | 17/03/2019 127 lượt xem