Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Lâm nghiệp Thác Bà tích cực trồng rừng vụ xuân

19:11 | 22/03/2018 458 lượt xem