Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Yên Bái tri ân khách hàng tại huyện Lục Yên

20:09 | 20/12/2018 376 lượt xem