Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

19:39 | 07/03/2018 291 lượt xem