Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Yên Bái kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

20:08 | 25/04/2019 144 lượt xem