Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Yên Bái - Bốn thập kỷ xây dựng và phát triển

18:39 | 24/04/2019 488 lượt xem