Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP Vật liệu xây dựng Xuân Lan đưa dây chuyền sản xuất gạch tuy nen tiên tiến vào hoạt động

16:46 | 12/05/2019 156 lượt xem