Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng đạt doanh thu trên 6 tỷ đồng

19:30 | 06/01/2018 635 lượt xem