Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP Thủy điện Thác Bà đạt doanh thu 425 tỷ đồng

18:29 | 11/01/2019 73 lượt xem