TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công ty CP Thủy điện Thác Bà đạt doanh thu 425 tỷ đồng

18:29 | 11/01/2019 54 lượt xem