TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công ty CP Đường sắt Yên Lào gắn sản xuất kinh doanh với công tác quân sự quốc phòng

19:59 | 20/08/2018 299 lượt xem